279 - Tyresö Strand centrum och skola

Området ligger i Strand. Detaljplan för Tyresö Strand centrum och skola.

Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av en ny skola, förskola samt centrumbebyggelse med butiker och bostäder i området.

Planen vann laga kraft: 3 maj 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan