Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

160 - Näsby 4:317, skoltomt

Ändring och utvidgning av stadsplan för del av fastigheten Näsby 4:317 m fl i Bollmora. 

Detaljplanen syftar till att utvidga Bergfotens skola för plats för att även rymma gymnasium.

Planen vann laga kraft: 5 maj 1974

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan