160 - Näsby 4:317, skoltomt

Ändring och utvidgning av stadsplan för del av fastigheten Näsby 4:317 m fl. i Bollmora. 

Detaljplanen syftar till att utvidga Bergfotens skola för plats för att även rymma gymnasium.

Planen vann laga kraft: 5 maj 1974

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2021

Hitta på sidan