Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

331 - Mobiltelefonmast i Trinntorp

Planområdet ligger i Trinntorp på Östra Tyresö.

Karta över Mobiltelefonmast i Trinntorp

Detaljplanen gör uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, samt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan