331 - Mobiltelefonmast i Trinntorp

Planområdet ligger i Trinntorp på Östra Tyresö.

Karta över Mobiltelefonmast i Trinntorp

Detaljplanen gör uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, samt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan