104 - Björkbacken

Planområdet ligger i Bollmora. Förslag innebär ändring och utvidgning av stadsplan för Björkbacken del av Bollmora 2:1 och 1:49 m fl.

Planen vann laga kraft: 23 januari 1964.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan