191 - Öringe västra

Ändring av stadsplan för den västra delen av Öringe, som ligger i nordöstra Bollmora.

Syftet med planen är att variera bebyggelsen i området genom att ge möjlighet till bygge av kedjehus.

Planen vann laga kraft: 11 maj 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan