310 - Del av västra Farmarstigen

Planområdet är beläget i Västra Farmarstigen i södra Bollmora.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra flerbostadshus i två våningar samt radhus.

Planen vann laga kraft: 17 maj 2001

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan