136 - Krusboda

Området ligger i Krusboda. Förslaget gäller stadsplan för Krusboda omfattande delar av fastigheterna Alby 1:1 och Bollmora 2:1.

Syftet med planen är att möjliggöra bebyggelse av ett bostadsområde med mindre enfamiljshus.

Planen vann laga kraft: 27 mars 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan