379 - Näsby udde

 Planområdet ligger längst ut på Näsby udde vid Drevviken i villaområdet Sofieberg i Trollbäcken.

Planen syftar till att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Planen vann laga kraft: 18 februari 2010

 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 september 2019
Upp

Hitta på sidan