379 - Näsby udde

 Planområdet ligger längst ut på Näsby udde vid Drevviken i villaområdet Sofieberg i Trollbäcken.

Klicka för större karta

Planen syftar till att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Planen vann laga kraft: 18 februari 2010

 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan