Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

379 - Näsby udde

Planområdet ligger längst ut på Näsby udde vid Drevviken i villaområdet Sofieberg i Trollbäcken.

Planen syftar till att ändra markanvändningen från kvartersmark för bostadsändamål till allmän platsmark för parkändamål på Näsby udde, samt att göra markområdet tillgängligt för allmänheten.

Planen vann laga kraft: 18 februari 2010

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan