142 - Lindalen del 1

Området ligger i Lindalen. Förslaget gäller stadsplan för Lindalen del 1.

Syftet med planen är att övergå till stadsplan i området för att kunna reglera bebyggelsen i området och möjliggöra förtätning i framtiden.

Planen vann laga kraft: 6 mars 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan