Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

126 - Kv. Tibasten, Näsby 4:886

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för del av Kumla trädgårdsstad, Skogsäng mm. 

Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för vägbreddning samt dela upp kvarter för fler tomtplatser.

Planen vann laga kraft: 6 september 1967

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan