188 - Del av Bollmora 2:1, Krusboda öster

Ändring av stadsplan för del av Bollmora 2:1, för område mellan Myggdalsvägen och entré till Alby friluftsområde.

Ändringen gör möjligt bygge av daghem (förskola).

Planen vann laga kraft: 9 januari 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan