Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

305 - Kv. Köksmästaren

Planområdet ligger i Södra Lindalen i Trollbäcken.

Detaljplanen gör det möjligt att utöka kvartersmarken för industriändamål. Tidigare undantogs området som vägreservat för den planerade stadsmotorvägen Jordbroleden.

Planen vann laga kraft: 3 december 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan