Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

305 - Kv. Köksmästaren

Planområdet ligger i Södra Lindalen i Trollbäcken.

Detaljplanen gör det möjligt att utöka kvartersmarken för industriändamål. Tidigare undantogs området som vägreservat för den planerade stadsmotorvägen Jordbroleden.

Planen vann laga kraft: 3 december 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan