305 - Kv. Köksmästaren

Planområdet ligger i Södra Lindalen i Trollbäcken.

Detaljplanen gör det möjligt att utöka kvartersmarken för industriändamål. Tidigare undantogs området som vägreservat för den planerade stadsmotorvägen Jordbroleden.

Planen vann laga kraft: 3 december 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan