Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

318 - Backsippevägen

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen möjliggör permanentbostäder i ett äldre fritidshusområde och en viss förtätning genom rätt till styckning för vissa fastigheter.

Planen vann laga kraft: 5 december 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan