318 - Backsippevägen

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen möjliggör permanentbostäder i ett äldre fritidshusområde och en viss förtätning genom rätt till styckning för vissa fastigheter.

Planen vann laga kraft: 5 december 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan