Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

376 - Idrott, rekreation och park

Planområdet ligger i Tyresö Strand, öster om Strandtorget och Strandskolan, väster om Tyresö skola och norr om Tyresövägen. 

Planen syftar till att göra det möjligt att anlägga en fullstor fotbollsplan, platser för idrott och fysisk aktivitet både för skolornas, föreningarnas och enskildas personers behov och intresse. Dessutom vill planen göra det möjligt att det öppna landskapet tillgängliggörs för rekreation, samtidigt som odlingslandskapets estetiska värden bevaras.

Planen vann laga kraft: 16 november 2009  

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan