119 - Kv. Vinrankan, Näsby 4:257 m.fl.

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för del av kvarteret Vinrankan i Trollbäcken.

Syftet med planen är att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 6 juni 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Hitta på sidan