164 - Del av Trollbäcken N10

Ändring och utvidgning av stadsplan för Trollbäcken del N10.

Stadsplanens syfte är att se till att området används för hantverks- och småindustri, samt utvidgas för en planerad squashhall.

Planen vann laga kraft: 30 maj 1975

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan