125 - Kumla 3:1 scoutstuga

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för Kumla 3:1 (scoutgård).

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny scoutstuga i området.

Planen vann laga kraft: 30 juni 1967

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan