77 - Del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng m.m.

Ändring av den den tidigare fastställda byggnadsplanen (plan 65) för del av Kumla Trädgårdsstad Skogsäng m.m. i Trollbäcken.

Planen vann laga kraft: 14 augusti 1958

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2022

Hitta på sidan