146 - Lindalen del 3

Området ligger i Lindalen. Förslaget gäller stadsplan för Lindalen del 3.

Syftet med planen är att möjliggöra för större byggnadsrätter i området.

Planen vann laga kraft: 11 maj 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan