153 - Tyresö 1:539

Detaljplanen gäller fastigheten Tyresö 1:539 m fl 

Planen gör det möjligt att utvidga området för transformatorstation.

Planen vann laga kraft: 30 augusti 1972

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan