474 - Vallmon 8-11

Planområdet är beläget vid Långsjövägen i Skälsätra, Trollbäcken, cirka 50 meter från Långsjöns strand.

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra 10 nya bostäder i form av parhus och kedjehus. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur i området och bevarar parkmark på planens sydvästra del. En lek- och gemensamhetsyta görs möjlig i planområdets norra del.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2022

Hitta på sidan