88 - Bollmora centrum, småhus med flera

Jämkning i stadsplan för Bollmora centrum, småhus, del av Bollmora 2:1 samt 2:12-2:16 i Bollmora.

Jämkningen avser ingen principiell ändring av planen, utan har tillkommit för att göra det möjligt att dela upp kvarteren i enskilda egnahemstomter.

Planen vann laga kraft: 17 juni 1960

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan