Översiktsplan och strategier

Kommunens översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga plan för användning av mark och vatten. Kommunen tar även löpande fram särskilda strategier och planer som fördjupar översiktsplanen.

Översiktsplan och strategier

 • Tyresö 2035 - Tyresö kommuns översiktsplan

  En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« är ny sedan 2017.
 • Tyresö styr mot hållbara transporter

  Kommunens trafikstrategi har fått titel efter den vision vi siktar mot 2035 - »Tyresö styr mot hållbara transporter«.
 • Strategi för Östra Tyresö

  På vilket sätt Östra Tyresö ska utvecklas bestäms och beskrivs i »Strategi för Östra Tyresö«. Denna strategi uppdaterades 2018, bland annat med ny etappindelning.
 • Hållbar hantering av massor

  Denna strategi sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Upp

Hitta på sidan