Kulturfastigheter

Kommunen har i sin ägo ett flertal torp och gårdar med högt kulturhistoriskt värde, till exempel Alby gård, Ahlstorp och Strömstugan. En strategi finns för hur de långsiktigt ska ägas, användas och förvaltas.

Strategi för kulturfastigheterna i korthet

För varje kulturfastighet ska göras:

 1. En bedömning av kulturvärden i en antikvarisk förundersökning
 2. Tas fram en vård- och underhållsplan med utgångspunkt i den
  antikvariska förundersökningen.
 3. Bestämmas ersättning för nyttjanderätt såsom hyra, arrende etc utifrån i vård- och underhållsplanen

I strategin föreslås fyra olika användningsområden för en hållbar långsiktig förvaltning av kommunens kulturfastigheter:

 • Fastigheter/byggnader som har ett stort värde för besöksnäringen (naturturism) i kommunen, tex service och/eller övernattning längs vandringsleder mm.
 • Fastigheter/byggnader som kan fungera för någon typ av kommunal
  verksamhet, till exempel för barn- och ungdomar.
 • Fastigheter/byggnader som bör fortsätta vara i kommunens ägo på
  grund av deras kulturhistoriska värde och som kan hyras ut som
  permanentbostad.
 • Fastigheter/byggnader som skulle kunna säljas.

Strategin är beslutad i kommunstyrelsen.

Förslag till plan för alla fastigheter

Som en bilaga till strategin finns en plan som beskriver användningsområde, mål, kulturvärden och förslag till åtgärder för varje fastighet. Varje enskild fastighet kommer att genomgå en förstudie där förslag på utveckling kommer att utredas och sedan väntar nya politiska beslut om varje fastighet.

Målet är att alla kulturfastigheter som kommunen äger ska vara i ett sådant skick att de går att upplåta till den användning de är utpekade till.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 24 september 2021