Kulturfastigheter

Kommunen har i sin ägo ett flertal torp och gårdar med högt kulturhistoriskt värde, till exempel Alby gård, Ahlstorp, Strömstugan och Hällberga. En strategi finns för hur de långsiktigt ska ägas, användas och förvaltas.

Alby gamla prästgård en solig höstdag

Alby friluftsgård har i 300 år varit prästgård och har en spännande historia att bevara.

Strategi för kulturfastigheterna i korthet

För varje kulturfastighet ska göras:

 • En bedömning av kulturvärden i en antikvarisk förundersökning
 • Tas fram en vård- och underhållsplan med utgångspunkt i den
  antikvariska förundersökningen.
 • Bestämmas ersättning för nyttjanderätt såsom hyra, arrende etc utifrån i vård- och underhållsplanen

I strategin föreslås fyra olika användningsområden för en hållbar långsiktig förvaltning av kommunens kulturfastigheter:

 • Fastigheter/byggnader som har ett stort värde för besöksnäringen (naturturism) i kommunen, till exempel service och/eller övernattning längs vandringsleder med mera.
 • Fastigheter/byggnader som kan fungera för någon typ av kommunal
  verksamhet, till exempel för barn- och ungdomar.
 • Fastigheter/byggnader som bör fortsätta vara i kommunens ägo på
  grund av deras kulturhistoriska värde och som kan hyras ut som
  permanentbostad.
 • Fastigheter/byggnader som skulle kunna säljas.

Strategin är beslutad av kommunstyrelsen i juni 2020.

Förslag till plan för alla fastigheter

Som en bilaga till strategin finns en plan som beskriver användningsområde, mål, kulturvärden och förslag till åtgärder för varje fastighet. Varje enskild fastighet kommer att genomgå en förstudie där förslag på utveckling kommer att utredas och sedan väntar nya politiska beslut om varje fastighet.

Just nu pågår förstudier för Rundmar och torpen i Tyresta.

Målet är att alla kulturfastigheter som kommunen äger ska vara i ett sådant skick att de går att upplåta till den användning de är utpekade till.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 9 april 2024