Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Tyresö 2035 - Tyresö kommuns översiktsplan

En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« är ny sedan 2017.

Vad säger Tyresös översiktsplan?

Tyresö kommuns översiktsplan »Tyresö 2035« visar i vilken riktning Tyresö ska utvecklas fram till år 2035.

Målet är att värna kommunens gröna och blå karaktär; naturen, sjöarna, kusten och nationalparken. Samtidigt som är vi en del av en expansiv region och behöver möta upp med fler bostäder för dem som vill flytta hit. Våra barn och unga ska kunna bo kvar eller återvända till kommunen för att bosätta sig. När vi blir äldre ska vi kunna hitta ett väl anpassat boende i kommunen.

Detta givet är grundidén i översiktsplanen att förtäta i de centrala områdena, såväl i Tyresö centrum, som i kommundelscentrumen och längs några utvalda stråk. Dessa ska göras till mer stadsmässiga, levande och attraktiva boendemiljöer.

Ladda ned »Tyresö 2035«

Översiktsplanen Tyresö 2035

Översiktsplanen Tyresö 2035 i korthet

Översiktsplanen Tyresö 2035 - tillgänglig version

Municipal Comprehensive Plan in Brief (kortversion på engelska)

Vad innebär en översiktsplan?

En översiktsplan ska göra avvägningar mellan olika allmänna intressen som kan vara motstridiga. Ett sådant exempel kan vara behov av fler bostäder och bättre vägar kontra bevarande av kulturmiljöer och grönområden.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont på 20 år och kan göra längre utblickar. Den ska aktualitetprövas varje mandatperiod. Planen är vägledande vid andra myndigheters beslut om bygglov, detaljplaner och olika tillstånd, men den är inte juridiskt bindande.

Så jobbar vi i Tyresö med översiktsplanering

I Tyresö jobbar vi löpande med översiktsplanering enligt ledorden:

  • helhetssyn
  • dialog
  • omvärldsorienterat och gränsöverskridande
  • processorienterat
  • välkänt och använt
  • finansierat. 
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 19 september 2019
Upp