Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Tyresö styr mot hållbara transporter

Kommunens trafikstrategi har fått titel efter den vision vi siktar mot 2035 - »Tyresö styr mot hållbara transporter«.

Planeringsunderlag för trafik

Trafikstrategin är ett planeringsunderlag som pekar ut hur Tyresö kommun ska utveckla hållbara transporter för att kunna gå i riktning mot kommunens vision. Att styra mot hållbara transporter stödjer också inriktningen i översiktsplanen. Trafikstrategin är ett stöd i de avvägningar som behöver göras för att trafiken i kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Vision och mål att sträva mot

Visionen för trafiken i Tyresö år 2035 är att:
»Tyresö styr mot hållbara transporter«

Visionen konkretiseras i fem mål:

  • Hållbara resmönster
  • Tillgänglighet till allt
  • Ett levande Tyresö
  • Bra klimat, miljö och hälsa
  • Trygg och säker trafikmiljö

De baseras på redan framtagna mål på såväl nationell som regional nivå. Med våra mål tar vi ansvar för att bidra till att Stockholmsregionen når de övergripande regionala och nationella målen om framtida resmönster.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Upp