Övergripande nödvattenplan

I kommunens nödvattenplan beskrivs hur vi ska agera om dricksvattenförsörjningen slås ut – och vilket ansvar var och en har.

Planen tydliggör kommunens, fastighetsägares och enskildas ansvar för vattenförsörjning vid avbrott eller störningar av dricksvattenförsörjningen. Även samverkan med andra kommuner samt kommunens interna samordning redogörs för i den övergripande planen.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 februari 2023

Hitta på sidan