Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • 05 juli 2018

    Tyresö bland landets bästa arkitekturkommuner

    Elva av totalt 290 kommuner och näst bäst i Stockholmsområdet. Tyresö kommun hamnade högt upp när den samlade arkitektkåren fick säga sitt om landets bästa arkitekturkomm...

  • 02 juli 2018

    Träd tas ner vid Kryddvägen – lekplats byggs

    En helt ny lekplats och bättre gång- och cykelstråk. Det är planerna när kommunens vägarbeten snart drar igång vid Kryddvägen. För att få rum med alla grävarbeten måste e...

Fler nyheter

Projekt Tyresövägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen pågår för fullt. Just nu byggs en ny gång- och cykeltunnel under vägen.

Första etappen av Wättinge

Se alla förslagen i tävlingen om vem som får bygga första etappen av den nya stadsdelen Wättinge.

Emma Sheperdson, projektledare för arbetet med Tyresö kommuns översiktsplan "Tyresö 2035".

Vad är en översiktsplan?

Vad skiljer Tyresös nya översiktsplan från den gamla? Och hur har egentligen översiktsplanen tagits fram? Hör projektledare Emma Shepherdson berätta.

Arkitekter på byrån Semrén & Månsson som bygger ett 16 våningar högt hus i stadsdelen Norra Tyresö Centrum, etapp 1.

Nytt landmärke i Tyresö

Ett landmärke och en signaturbyggnad i Tyresö. Det är arkitekternas förhoppning om det nya 16-våningshus som Botrygg börjat bygga i Norra Tyresö Centrum.

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Nytt tänk för projektmodeller i Tyresö

I etapp 2 av Wättinge vänder vi på perspektiven och testar en ny projektmodell. I stället för att anvisa marken direkt till en byggaktör så anvisas marken till Utopia Arkitekter.