Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • 01 februari 2019

    Återvinningsstation i Nyfors tas bort tillfälligt

    På grund av arbeten med vägar, vatten och avlopp vid Nyfors kommer återvinningsstationen vid bussvändhållplatsen att tillfälligt tas bort från och med torsdag 7 februari.

  • 07 januari 2019

    Begränsad framkomlighet på Kryddvägen

    Arbetet med att förbättra infrastrukturen vid Kryddvägen fortsätter. Nu ska en trottoar byggas vid vägen och framkomligheten kommer därför att påverkas under några månade...

Fler nyheter

Projekt Tyresövägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen pågår för fullt. Just nu byggs en ny gång- och cykeltunnel under vägen.

Arkitekttävling för entréer

Under våren bjuder vi in till en allmän tävling för utformning av entréer till naturreservaten Alby och Tyresta.

Kommunalt VA för ett bättre Östersjön

Under flera år har Tyresö kommun byggt ut kommunalt vatten och avlopp. Arbetet är en del i att förbättra havsmiljön i Östersjön och minska mängden näringsämnen som har en negativ inverkan på vattnet.

Visionsbild över den nya ishall som ska komplettera Tyresövallen.

Nyfiken på nya ishallen?

Isrink med läktare för 1 000 personer, cafeteria, omklädningsrum och kansli för issporter och fotboll. Allt detta och lite till ska rymmas i den nya hallen på Tyresövallen, klar 2021.

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .

Nytt tänk för projektmodeller i Tyresö

I etapp 2 av Wättinge vänder vi på perspektiven och testar en ny projektmodell. I stället för att anvisa marken direkt till en byggaktör så anvisas marken till Utopia Arkitekter.