Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • 13 januari 2022

    Tyck om Wättingeströmmen i Nyfors

    I samband med att dammkonstruktionerna i Nyfors ska ersättas med naturlikande stentrösklar ser vi nu över ytterligare förbättringsåtgärder för området. Därför är vi nyf...

  • 13 januari 2022

    Ge namnförslag till nytt företagsområde

    För några år sedan köpte Tyresö mark av Stockholm, ett område där det planeras för företag, drivmedelsstation och kanske brandstation. Området behöver ett namn. Vilket är...

Fler nyheter
En grupp människor

Trafikplats Bäverbäcken

Nu bygger vi ut och om nästa del av Tyresövägen, mellan golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen. Sträckan ska få bättre framkomlighet och bli mer trafiksäker.

Bro i Alby

Konst i nya stadsdelen

Tre stora skulpturer i gjuten aluminium är del av den offentliga konst som ska ta plats i Norra Tyresö Centrum.

Flygbild över ishallsområdet

Nya ishallen på Tyresövallen

2022 ska den stå klar, den nya ishallen med läktare för 1 000 personer och omklädningsrum för både issporter och fotboll. Följ bygget vecka för vecka.

Projektering – vad innebär det?

När en detaljplan är antagen kan det ta ett bra tag innan spaden sätts i marken och ett bygge påbörjas. Varför? Jo, då startar något som kallas projektering.

Tidigt skede av bygget av Fornuddens nya skola. Markarbeten pågår.

Fornuddens nya skola invigd

I Fornudden i Trollbäcken har kommunen byggt en ny F-9-skola och anlagt nya vägar. 18 augusti invigdes skolan.