Startsida

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • 23 maj 2018

    Torg på prov testar nya mötesplatser

    En välbesökt plats utan möjlighet till möte. Det vill kommunen ändra på och slår under sommaren upp ”Torg på prov” i ett hörn av busstorget vid Tyresö centrum.

  • 21 maj 2018

    Nya ishallen integrerar idrotten med staden

    1000 åskådarplatser och en helt ny cafeteria i all ära. Men det unika med Tyresövallens nya ishall är framför allt placeringen och kontakten med omgivningen. – Genom vår...

Fler nyheter

Projekt Tyresövägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen pågår för fullt. Just nu byggs en ny gång- och cykeltunnel under vägen.

Första etappen av Wättinge

Se alla förslagen i tävlingen om vem som får bygga första etappen av den nya stadsdelen Wättinge.

Emma Sheperdson, projektledare för arbetet med Tyresö kommuns översiktsplan "Tyresö 2035".

Vad är en översiktsplan?

Vad skiljer Tyresös nya översiktsplan från den gamla? Och hur har egentligen översiktsplanen tagits fram? Hör projektledare Emma Shepherdson berätta.

Arkitekter på byrån Semrén & Månsson som bygger ett 16 våningar högt hus i stadsdelen Norra Tyresö Centrum, etapp 1.

Nytt landmärke i Tyresö

Ett landmärke och en signaturbyggnad i Tyresö. Det är arkitekternas förhoppning om det nya 16-våningshus som Botrygg börjat bygga i Norra Tyresö Centrum.

Anna Bengtsson, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Var med och planera framtidens Tyresö!

Anna Bengtsson jobbar som planarkitekt i Tyresö kommun. Hon tycker att arbetsklimatet präglas av en öppen stämning där det är lätt att förändra saker. Bli en del av vårt duktiga gäng du också!