Norra Tyresö Centrum

Vi bygger en ny stadsdel i området norr om Tyresö centrum. Här byggs omkring tusen resurseffektiva bostäder, gröna parker, torg och stråk som främjar en hållbar livsstil.

Fasader på flerfamiljshus.

Färdiga bostadshus i kvarter 5.

Vad är Norra Tyresö Centrum?

Norra Tyresö Centrum blir en naturlig mötesplats för alla Tyresöbor att vistas och trivas på. Här kommer allt att finnas nära: kommunikationer, service, handel, kaféer, restauranger, bio, simhall, ishall, fotbollsplan och golfbana.

De nya stadskvarteren ska rymma upp till tusen bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform. Genom att bygga resurseffektiva bostäder och skapa ett nät av säkra gator och stråk med gående och cyklande i centrum ska kvarteren främja en hållbar livsstil.

Fakta om stadsdelen

Var: Norr om Tyresö centrum, i en kil mellan Bollmora allé, Tyresövägen och Bollmoravägen.
Omfattning: 17 nya kvarter
Bostäder: ca 1000 nya bostäder
Beräknas stå klart: Tidigast 2033

Situationsplan för Norra Tyresö Centrum

Situationsplan för den nya stadsdelen. Klicka på bilden för större karta.

Stadsdelen byggs i etapper

Norra Tyresö Centrum är ett stort projekt och utbyggnaden av stadsdelen kommer att pågå under lång tid. Bostadshusen byggs i olika kvarter och i takt med att bebyggelsen blir klar, bygger kommunen ut och förbättrar infrastrukturen i etapper.

I tre kvarter har Tyresöbor redan flyttat in. Några etapper är pågående och för några etapper pågår detaljplanearbete. Andra etapper har ännu inte startats.

Pågående infrastrukturarbeten

Den östra delen av Tidvattengatan intill Sköndalsvillan färdigställs under 2024, bland annat med en trappa samt förbättringar på gång- och cykeltunneln under Bollmoravägen.

Läs mer om arbeten i etapp 2

Kommunen bygger ut Simvägen förbi simhall och ishall och förbättrar samtidigt trafiksäkerheten för gående och cyklister. Gatan kommer att få det nya namnet Simgatan.

Läs mer om arbeten i etapp 3

Visionsbild på flerbostadhus.

Visionsbild av bostadshus som Borätt bygger på Tidvattengatan. Bild: Arkivist/Ettelva arkitekter.

Pågående byggnation av bostadskvarter

Borätt bygger bostadshus längs Tidvattengatan och kommunen kommer därefter att färdigställa anslutande infrastruktur.

Totalt planeras 63 bostäder i flerbostadshus inom kvarteret. Inflytt är planerad med start i slutet av 2024.

Två personer i bygghjälm med spadar står framför grushög. I bakgrunden byggarbetsplats med lyftkran.

I februari 2024 arrangerade Borätt ett symboliskt spadtag med kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson och Borätts VD Christina Lamminen.

Mer information om projektet finns på Borätts webbplats.

www.boratt.se Länk till annan webbplats.

Pågående arbeten med ny ishall

En helt ny ishall byggs på området Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.

Läs mer om arbeten i etapp 4

Pågående detaljplaner

Detaljplan för etapp 3 Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarter 16 inom etapp 3 Länk till annan webbplats.

Detaljplan för etapp 5 (Dalgränd)

Detaljplan för etapp 7 (Forelltorget)

Färdiga etapper

  • Direkt norr om bio Forellen och norr och väster om Bollmorahallen har byggaktörerna Botrygg, Riksbyggen och Småa byggt nya bostäder inom kvarter 2 och 5.
  • Kommunen har byggt ut och förbättrat infrastrukturen på Regnbågsgatan och delar av Simgatan, Rimfrostgränd och Vårflodsgatan.
  • Vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan med delar av kringliggande infrastruktur.
Vårdboende i flera våningar, med bilar parkerade utanför.

Visionsbild för vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan. Bild: Liljewall arkitekter.

Kvalitetsprogram vägleder utformning

För att säkerställa att hög kvalitet hålls genom hela projektet har ett kvalitetsprogram tagits fram. Programmet är vägledande för hur offentliga och privata miljöer utformas och fungerar som en idébank för arkitektur och design. Kvalitetsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras allteftersom området utvecklas och nya behov och förutsättningar identifieras.

Kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum , 27.3 MB, öppnas i nytt fönster.  

Offentlig konst en del av området

Norra Tyresö Centrum ska vara ett attraktivt stadsrum. Därför har offentlig konst en viktig roll i den nya stadsdelen. Konst ger en visuellt tilltalande miljö, väcker frågor och skapar mötesplatser. Ett konstprogram formulerar ambitionen med områdets konstnärliga utformning, som ska vara på temat "Det levande vattnet".

Offentlig konst i Norra Tyresö Centrum

Prenumerera på denna webbsida

Tidigare nyhetsbrev om Norra Tyresö Centrum har upphört. Ange din e-postadress för att istället prenumerera på den här webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 25 april 2024