Bostäder vid Bollmorabacken

Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, ska ett nytt område med drygt 400 bostäder växa fram. Tre olika byggaktörer ska bygga. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen, ett arbete som startar våren 2021.

Flerbostadshus med spetsiga tak. Klipphäll och träd i förgrunden.

Adress Bollmorabacken

Detaljplanen för detta område heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

Kommunen bygger infrastruktur med start våren 2021

Arbetet i området kommer att starta med utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen.

Vi planerar att starta arbetet med infrastrukturen i mars 2021, och hålla på ungefär ett år. Delvis parallellt med detta kommer byggaktörerna påbörja bygget av sina bostäder. När byggnaderna finns på plats gör kommunen finplaneringen av infrastrukturen, till exempel lägga kantsten och göra planteringar. Detta gör vi allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Situationsplan över kommande Bollmorabacken.

Situationsplan över kommande område. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder. B) Centrias bostäder i punkthus. C) SPG:s bostäder i punkthus. D) SPG:s bostäder i lamellhus.

SPG ska bygga drygt 220 bostadsrätter

Byggaktören SPG ska dels bygga fyra lamellhus, som ska innehålla totalt 147 i bostadsrätter på mellan 1-4 rum och kök. Detta kallar de kvarteret Almandinen. I kvarteret Granaten ska de i nästa etapp bygga fyra punkthus, med totalt 80 bostadsrätter på mellan 1-4 rum och kök.

Grön innergård mellan lamellhus

Del av kvarteret Almandinen

Punkthus i sex våningar

Del av kvarteret Granaten

Centria ska bygga tre punkthus

I Granitvägen västra del ska Centria bygga tre punkthus, sex till åtta våningar höga. Varje punkthus kommer att bestå av två delar som sitter ihop med ett gemensamt trapphus. Mer information och bilder på dessa byggnader kommer inom kort.

Geotekniska undersökningar vecka 51, 2020

I början av vecka 51 kommer företaget Bjerking att borra för geotekniska undersökningar av marken för Centrias räkning. De planerar att borrningarna tar cirka 2 dagar att utföra. Arbetet kommer att pågå mellan cirka kl. 8-16 på dagarna.

Filadelfiakyrkan bygger allaktivitetshus och bostäder

I nordväst längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Filadelfiakyrkan ska även bygga ett kvarter med bostäder öster om kyrkobyggnaden. Dels en länga med flerbostadshus i fem till sex våningar mot Bollmoravägen, dels tre stadsvillor i två våningar mot Granitvägen. Området ska innehålla totalt ca 155 bostäder.

Kyrkobyggnad i tre våningar med bostäder på taket. Sedd mot öster längsBollmoravägen.

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad sedd mot öster längs Granitvägen. Stadsvillor syns till höger i bild.

Byggnaden sedd från Granitvägen.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 14 december 2020