Bostäder vid Bollmorabacken

Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, växer ett nytt område med omkring 670 lägenheter fram. Tre olika byggaktörer ska bygga bostäder. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen.

Bostäderna som ska byggas i området

Situationsplan över kommande Bollmorabacken.

Situationsplan över kommande område. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder, Turbinen bygger hyresrätter. B) NREP tillsammans med BOAB bygger hyresbostäder. C) SPG:s bostäder i punkthus, Granaten. D) SPG:s bostäder i lamellhus, Almandinen.

Område A - Filadelfiakyrkan bygger allaktivitetshus och bostäder

Längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Byggaktör: Rörstrand projekt AB
Kvarter: Allaktivitetshuset / kyrkbacken
Byggentreprenör: Turbinen Entreprenad AB

Område A - Turbinen bygger hyresrätter

Öster om allaktivitetshuset bygger Turbinen Entreprenad AB ett kvarter med hyresbostäder beläget mot Bollmoravägen. Dessa flerbostadshus ska bli fem till sex våningar höga, med takterrasser. Innergården binder ihop kvarteret med de två stadsvillorna som ligger i suterräng mot Bollmorabacken. I kvarterets östra del byggs ett punkthus som även det ligger i suterräng med entréer både mot Bollmoravägen och Bollmorabacken. Området kommer bestå av ca 150 lägenheter.

Byggaktör: Turbinen bostad Tyresö AB
Kvarter: (Namnet ännu inte bestämt)
Bygge startade: Våren 2022
Byggentreprenör: Turbinen Entreprenad AB
Planeras vara klart: 2024-2025

Pågår på bygget av allaktivitetshuset och Turbinens bostäder:

Arbetsområdet mot Bollmoravägen innefattar en transportzon för byggtrafiken. Transporterna går främst via denna utfart.

Gång- och cykeltrafik hänvisas till fållan parallellt med arbetsområdet.

Arbeten med grundläggning och platta pågår parallellt med stom- och fasadarbeten. Marken börjar ta form på garagets tak där framtida parkeringsplatser till kyrkobyggnaden kommer att vara belägna.

Kyrkobyggnad i tre våningar med bostäder på taket. Sedd mot öster längsBollmoravägen.

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad

Allaktivitetshus/kyrkobyggnad sedd mot öster längs Granitvägen. Stadsvillor syns till höger i bild.

Byggnaden sedd från Granitvägen.

Byggnadslänga med varierade taklandskap med takterasser och indragna våningar.Förstora bilden

Fasadvy över den planerade bebyggelsen längs Bollmoravägen

Område B - NREP och BOAB bygger hyresrätter i kvarteret Berghusen

Byggaktören NREP bygger, tillsammans med BOAB, tre hus med hyresbostäder med hållbarhetsfokus. Dessa kommer att erbjuda mobilitetslösningar i form av bil- och cykelpool. Husen får levande bottenvåningar med både café och ytor för co-working, men också gemensamhetsytor med rum för spel och umgänge samt gym för de boende. De 211 hyresrätterna blir mestadels mindre lägenheter, varav en del studentbostäder.

Första etappen har beräknad inflyttning under 2024.

Byggaktör: NREP och BOAB
Kvarterets namn: Berghusen
Bygge startade: Våren 2022
Byggentreprenör: Finess bygg
Planeras vara klart: 2024

Flerbostadshus med spetsiga tak. Klipphäll och träd i förgrunden.

Berghusens hyresbostäder

Område C och D - SPG bygger bostadsrätter i Almandinen och Granaten

Fastighetsutvecklaren SPG arbetar med område C och D längs med Bollmorabacken. För projekten tänker man sig en spännande arkitektur med högmiljöprofil.

Område D, Kv Almandinen: Inflyttning är påbörjad i de 145 bostadsrätterna, kvarstår mindre kompletteringsarbeten utvändigt.

Entreprenör: NCC

Område C, Kv Granaten: För detta kvarter tänker man sig fyra punkthus med ca 160 bostäder, upplåtelseform inte fastställt. Husen byggs med träbyggnadsteknik och kommer få en hög miljöprofil. Samtliga hus bekläs med skiffer och får en lummig gårdsmiljö. Preliminär projektstart kvartal 2 2024.

Entreprenör: Under förhandling.

Grön innergård mellan lamellhus

Del av kvarteret Almandinen

Punkthus i sex våningar

Del av kvarteret Granaten

Kommunen bygger infrastruktur

Som en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området behövs en utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen.

Den första etappen av byggnation av gata med ledningar är klar. Nästa etapp där gatan färdigställs med trottoarer, belysning och träd kommer att utföras när byggnaderna finns på plats. Detta görs allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Pågående arbeten

Kommunen bygger murar som kommer att bära upp trapporna mellan Bollmorabacken och Bollmoravägen. Detta arbete beräknas pågå till juni 2024.

Trappan kommer att uppföras i ett senare skede och förväntas vara klar i samband med färdigställande av bostadshus och finplanering av gatan.

Kommande trappa mellan Bollmorabacken och Bollmoravägen. Illustration: Sweco.

Kommande trappa mellan Bollmorabacken och Bollmoravägen. Illustration: Sweco.

Adress Bollmorabacken

Detaljplanen för detta område heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 december 2023