Offentlig konst i Norra Tyresö Centrum

Forsens öron heter den grupp av skulpturer av Matti Kallioinen som ska uppföras på entréplatsen vid den nya ishallen på Tyresövallen. Ebba Strid Udikas har utformat de markgaller som ska sitta runt vissa träd i Norra Tyresö Centrum.

Modell av skulptur i aluminium

Modell av en av de tre skulpturerna. Den ska vara placerad framför ishallens entré.

Forsens öron vid Entréplats Tyresövallen

Det otämjda vattnets idé, fruset i tiden mitt i en energisk strömmande rörelse. Så beskriver konstnären Matti Kallioinen de tre stora skulpturer gjutna i återvunnen rå aluminium som ska locka förbipasserande till kreativitet och rörelse vid entréplatsen vid den nya ishallen. Med sitt förslag ”Forsens öron” tilldelades han uppdraget att skapa offentlig konst på platsen, på temat ”Det levande vattnet”. Entréplatsen kommer att vara en tydlig samlingsplats och ett viktigt offentligt rum i den nya stadsdelen. Många som passerar platsen är på väg till eller från ett möte med just vatten i badhuset eller fruset vatten i ishallen. Skulpturerna skapar Matti i sin ateljé under 2021 och de kommer att finnas på plats när ishallen invigs.

Skapandet av Forsens örn. Reportage om Matti Kollioinen från maj 2021.

Modell av stor och liten skulptur

Modeller av de tre skulpturerna

Modell av mellanstor skulptur

Vackra markgaller runt områdets träd

Mönster på markgaller

Klicka för större bild

Ett stort antal träd kommer att planteras i Norra Tyresö Centrum och dessa träd kommer att ha markgaller i gjutjärn. För att levandegöra stadsrummet och ge besökare en spännande promenad genom stadsdelen, ska vissa av dessa markgaller att vara konstnärligt gestaltade, även de på temat ”Det levande vattnet”. Ett antal lokala konstnärer fick 2019 i uppdrag att skissa på ett förslag och det vinnande bidraget lämnades av Ebba Strid Udikas. Hennes mönster har ett motiv med stiliserat kvarnhjul och vågformationer samt en textstrof: ”Vattnet som trädet dricker av kanske är en urtida underjordisk ström”.

Idén bakom "Tre strömmar och vattenhjulet". Intervju med Ebba Strid Udikas.

Varför offentlig konst?

Norra Tyresö Centrum ska vara ett modernt kommundelscentra med stora stadskvaliteter, där Tyresö Centrum och Tyresövallen kopplas ihop. Området ska erbjuda hållbara förutsättningar och inbjuda till aktivitet, lek och kontakter i de offentliga rummen. Fokus för kvarteren ligger på hållbar stadsutveckling, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. För att nå dessa mål vill kommunen tillföra offentlig konst i den nya stadsdelen. Konst har en unik förmåga att tillföra mänskliga, sinnliga och poetiska värden i en stadsmiljö. En konstnärlig gestaltning bidrar till att öka attraktionskraften och skapa mervärde på en plats. Det ger en visuellt tilltalande miljö, väcker frågor och skapar mötesplatser i det offentliga rummet.

Temat bestäms i konstprogram

Ett övergripande konstprogram har tagits fram för hela Norra Tyresö Centrum. I det beskrivs det övergripande temat för de konstnärliga gestaltningarna som ska uppföras inom den nya stadsdelen – ”Det levande vattnet”. Även särskilda konstprogram togs fram inför uppdragen om Entréplats Tyresö och framtagande av markgaller.

Övergripande konstprogram för Norra Tyresö Centrum , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Konstprogram Entréplats Tyresövallen , 581.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstprogram Mönsteruppdrag (för markgaller) , 538.4 kB.

Konsten i Norra Tyresö Centrum är den största offentliga konstsatsningen i kommunen hittills, och det första konstprojektet som följt arbetsprocessen som finns fastslagen i kommunens ”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser”.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 14 mars 2022