Östra Tyresö

Vy över Östra Tyresö från Klövbergets naturreservat.

Allt fler vill bosätta sig permanent i Östra Tyresö. För att bevara den fina miljön och skärgårdskaraktären och samtidigt möta nya krav på bekvämlighet och trygghet byggs nu infrastrukturen ut.

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunalt vatten och avlopp - för miljön

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopp byggas ut.

Se film om vattensituationen i Kalvfjärden och vikten av kommunalt VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar samt vatten och avlopp är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030. Sedan september 2018 finns en uppdaterad plan för hur området ska indelas i etapper för att utbyggnaden ska gå så fort som möjligt.

Utbyggnaden görs i ett så kallat partneringsamarbete mellan Tyresö kommun och JM Entreprenad. JM Entreprenad har uppdraget att planera, projektera och utföra totalt sju etapper på Östra Tyresö inklusive det fortsatta arbetet med Tyresövägen. Att ha samma entreprenör från ax till limpa, i flera projekt, ger stora fördelar då det ger högre kvalitet och sparar både tid och pengar.

Karta och tidplan för etapper

Etappindelning för de inre delarna av Östra TyresöFörstora bilden

Etappindelning för de inre delarna av Östra Tyresö. Klicka på bilden för att se större karta.

Färdiga eller pågående etapper

Färdiga etapper

Utbyggnad pågår

Planarbete pågår

Orrnäset m.fl, etapp 2-6

Raksta, etapp 8

Fasanvägen, etapp 13

Brakmarsvägen, etapp 7

Tegelbruket, etapp 11

(börjar hösten 2022)

Entitevägen, etapp 14

Ugglevägen, etapp 9Brobänken, etapp 10Preliminära tider för etapper där planarbete ännu inte påbörjats (kan komma att ändras)

Etapp

Detaljplanering börjar

Utbyggnad planeras börja

Bergholm, etapp 15

2025

2028

Raksta, etapp 16

2026

2028

Trinntorp, etapp 17

2027

2030

Huvuddelarna av utbyggnationen för yttre Brevik kommer att bli verklighet
först efter att inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm är klara. Därför finns ännu ingen tidplan för dem, men en etappindelning enligt nedan.

Etappindelning för de yttre delarna av Östra Tyresö.

Etappindelning för de yttre delarna av Östra Tyresö. Klicka på bilden för att se större karta.

Strategi för Östra Tyresö

På vilket sätt Östra Tyresö ska utvecklas bestäms och beskrivs mer i detalj i styrdokumentet "Strategi för Östra Tyresö". Denna strategi uppdaterades 2018, bland annat med ny etappindelning enligt ovan.

Strategi för Östra Tyresö , 12.7 MB, öppnas i nytt fönster.  

Sidan publicerad av: projektkontoret@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 augusti 2023