Östra Tyresö

Vy över Östra Tyresö från Klövbergets naturreservat.

Allt fler vill bosätta sig permanent i Östra Tyresö. För att bevara den fina miljön och skärgårdskaraktären och samtidigt möta nya krav på bekvämlighet och trygghet byggs nu infrastrukturen ut.

De östra delarna av Tyresö har länge varit ett område för fritidshusbebyggelse. Men allt fler vill bo där permanent. Det medför mer trafik och slitage på vägarna. Det innebär också att mer vatten tas ur privata brunnar och att avloppsmängderna ökar.

Kommunalt vatten och avlopp - för miljön

Kommunen arbetar för att utvecklingen på Östra Tyresö ska bli hållbar för miljön och för att halvön ska bli ett attraktivt område för lång tid framöver. Vägar måste förbättras för trafiksäkerhetens skull och för att klara den högre belastning som blir följden av året-runt-boende. Gång- och cykelvägar behövs och tillgängligheten för rörelsehindrade måste ökas. Av såväl miljömässiga som bekvämlighetsskäl måste kommunalt vatten och avlopps byggas ut.

Detaljplaner ett första steg

För att ett område ska kunna byggas ut med nya funktioner, behövs en ny detaljplan. Att ta fram en detaljplan är det första steget i utbyggnaden av respektive del av Östra Tyresö. Detaljplaneprocessen tar ganska lång tid, upp till tre år.

Större byggrätter som resultat

När utbyggnaden av bra vägar samt vatten och avlopp är gjord, kan fastigheterna på Östra Tyresö få större byggrätter. Det är ett önskemål från många av dem som vill på Östra Tyresö året runt, eftersom byggrätterna idag är små och anpassade för fritidshus.

Etappvis utbyggnad

Utbyggnaden kommer att ske etappvis över lång tid. Vissa områden är redan klara men planeringen löper fram till år 2030. Sedan september 2018 finns en uppdaterad plan för hur området ska indelas i etapper för att utbyggnaden ska gå så fort som möjligt.

Etappindelning för de inre delarna av Östra Tyresö

Etappindelning för de inre delarna av Östra Tyresö. Klicka på bilden för att se större karta.

Etappindelning för de yttre delarna av Östra Tyresö.

Etappindelning för de yttre delarna av Östra Tyresö. Klicka på bilden för att se större karta.

Strategin för Östra Tyresö uppdaterad 2018

På vilket sätt Östra Tyresö ska utvecklas bestäms och beskrivs mer i detalj i styrdokumentet "Strategi för Östra Tyresö". Denna strategi uppdaterades nyligen, bland annat med ny etappindelning (se ovan).

Strategi för Östra Tyresö  

Sidan publicerad av: Karl Schriver-Abeln
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp