Bro över Nyforsviken

Hösten 2021 påbörjades bygget av en gångbro som ska sträcka sig över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark. Efter lite fördröjning i projektet planeras den vara klar hösten 2022.

Visionsbild för bron, sett från Alby. Illustration av Gottlieb Paludan Architects.

Bygge pågår under stor del av 2022

Arbetet med bron påbörjades september 2021. Delar av hösten fick dock arbetet pausas för komplettering av bygghandlingar och för att säkerställa att alla tillstånd fanns på plats. Arbetet återupptogs i januari 2022 och enligt nuvarande tidplan kommer bron vara färdig att gå på hösten 2022.

Bron byggs från vattnet

Bygget genomförs av entreprenören PEAB, på uppdrag av Tyresö kommun. För att undvika skador på naturreservaten på respektive sida av Nyforsviken, byggs bron från vattnet med hjälp av en pråm. Gimmerstabadet är sjösättningsplats för pråmen och lastning av material, och transporter av material görs genom Gimmersta.

Bygge av bron sett från Tyresta-sidan

Aktuellt på bygget, maj 2022

Arbetet med attt borra för linstagen för bron fortsätter. Borrningsarbetet för landfästet på Alby-sidan är avslutat, och nu fortsätter entreprenören Peab med borrning för landfästet på Tyresta-sidan. Detta beräknas fortlöpa i ett par veckor till.

Betongelementen som ska utgöra själva bron har tillverkats på fabrik och levererats till Gimmersta.

Hängbro som fästs i klippan

Bron ska utgöra en vacker nordlig entré till Tyresta från Alby, och stärker kopplingarna mellan områdena. Modellen är en hängbro anpassad i första hand för fotgängare. Bron är av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som fästs i klippan med bergankare. Träspänger ska leda fram till bron på båda sidorna. Spängerna ska ansluta till befintliga leder, vilket också gör det möjligt att dra om Sörmlandsleden så att den får en ny sträckning genom Alby naturreservat.

Den planerade brons från Alby naturreservat till Tyresta naturreservat

Brons sträckning från Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Klicka för pdf med fler detaljer.

Bro i genomskärning som visar ankare som går ner i klippan.

Bron ska fästas i berget med ankare

Brons gestaltning togs fram av Gottlieb Paludan Arkitekter som var en av 26 deltagare i en arkitekttävling Tyresö kommun utlyste våren 2019.

Bygget av bron över Nyforsviken är ett av två planerade projekt som syftar till att utveckla och stärka Alby som ett större natur- och friluftsområde, samt öka tillgången till natur- och friluftsliv.

Läs om projekten välkomnande entréer till Alby och Tyresta

Frågor och svar om bron

Bron i sin helhet kommer att vara cirka 80 meter, men mellan brofästena är det cirka 70 meter. Det vill säga den yta som går över vatten är cirka 70 meter.

I samarbete med entreprenören planeras och utförs arbetet för att göra så liten påverkan på djur- och naturliv i området som möjligt. Brons utformning som en hängbro gör att inget brostöd eller liknande behöver anläggas i vattnet och i princip allt anläggningsarbete sker från pråmar. Detta möjliggör att arbetet kan utföras även under sommarmånaderna.

Byggnationen av bron över Nyforsviken görs från vattnet för att göra så lite ingrepp som möjligt i den känsliga naturen i Alby och Tyresta.

För att möjliggöra detta krävs att arbetet utförs från en pråm, och Gimmerstabadet är mest lämplig som sjösättningsplats sett till badets storlek och avstånd till platsen där bron ska byggas. Då får vi så korta transportsträckor sjövägen som möjligt.

Även byggarbetsplatsens etablering med bodar och liknande är placerade vid Gimmerstabadet. Detta för att kunna hålla en god arbetsmiljö för de som ska arbeta med brobygget.

Transporter på vattnet nära badplatsen sker vardagar mellan 06.30 och 16.30. Bojar eller liknande kommer att läggas ut som en tydlig avgränsning i vattnet.

Om transporter skulle tas genom naturreservatet skulle det innebära stora ingrepp i den känsliga naturmiljön för byggvägar. Detta skulle inte vara möjligt att återställa.

Kontakt

Vid frågor om byggnationen är du välkommen att kontakta kommunens projektledare Robert Söderberg.
Telefon: 073-261 27 83
E-post: robert@southmountainab.se

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 19 maj 2022