Bro över Nyforsviken

Hösten 2021 påbörjas bygget av en gångbro som ska sträcka sig över Nyforsviken mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark. I maj 2022 ska bron vara färdig att gå på.

Visionsbild för bron, sett från Alby. Illustration av Gottlieb Paludan Architects.

Byggs från vattnet

Bron ska byggas under perioden september 2021 till maj 2022. Bygget genomförs av entreprenören PEAB, på uppdrag av Tyresö kommun. För att undvika skador på naturreservaten på respektive sida av Nyforsviken, kommer bron att byggas från vattnet med hjälp av en pråm. Gimmerstabadet kommer då att bli sjösättningsplats för pråmen och lastning av material, och transporter av material görs genom Gimmersta.

Denna webbsida kommer att hållas uppdaterad under byggets gång.

Hängbro som fästs i klippan

Bron ska utgöra en vacker nordlig entré till Tyresta från Alby, och stärker kopplingarna mellan områdena. Modellen är en hängbro anpassad i första hand för fotgängare. Bron är av typen stressed-ribbon, vilket innebär att den har betongelement som fästs i klippan med bergankare. Träspänger ska leda fram till bron på båda sidorna. Spängerna ska ansluta till befintliga leder, vilket också gör det möjligt att dra om Sörmlandsleden så att den får en ny sträckning genom Alby naturreservat.

Den planerade brons från Alby naturreservat till Tyresta naturreservat

Brons sträckning från Alby naturreservat och Tyresta naturreservat. Klicka för pdf med fler detaljer.

Bro i genomskärning som visar ankare som går ner i klippan.

Bron ska fästas i berget med ankare

Brons gestaltning togs fram av Gottlieb Paludan Arkitekter som var en av 26 deltagare i en arkitekttävling Tyresö kommun utlyste våren 2019.

Bygget av bron över Nyforsviken är ett av två planerade projekt som syftar till att utveckla och stärka Alby som ett större natur- och friluftsområde, samt öka tillgången till natur- och friluftsliv.

Läs om projekten välkomnande entréer till Alby och Tyresta

Frågor och svar om bron

Bron i sin helhet kommer att vara cirka 80 meter, men mellan brofästena är det cirka 70 meter. Det vill säga den yta som går över vatten är cirka 70 meter.

Byggnation som sker i eller i anslutning till vatten kräver en så kallad vattendom, vilket innebär att åtgärderna måste godkännas av länsstyrelsen genom att en anmälan av vattenverksamhet lämnas in.

Vattendomen styr under vilken tidsperiod byggnation får ske för att göra så liten påverkan på djur- och naturliv i området som möjligt. I detta fall innebär det att byggnationen i vattenområdet måste ske under kommande höst, vinter och vår. Arbetena ska vara färdigställda i maj 2022.

Byggnationen av bron över Nyforsviken kommer att ske från vattnet för att göra så lite ingrepp som möjligt i den känsliga naturen i Alby och Tyresta.

För att möjliggöra detta krävs att arbetet utförs från en pråm, och Gimmerstabadet är mest lämplig som sjösättningsplats sett till badets storlek och avstånd till platsen där bron ska byggas. Då får vi så korta transportsträckor sjövägen som möjligt.

Vid Gimmerstabadet kommer byggarbetsplatsens etablering med bodar och liknande att placeras. Detta krävs för att kunna hålla en god arbetsmiljö för de som ska arbeta med brobygget.

Om transporter skulle tas genom naturreservatet skulle det innebära stora ingrepp i den känsliga naturmiljön för byggvägar. Detta skulle inte vara möjligt att återställa.

Kontakt

Vid frågor om byggnationen är du välkommen att kontakta kommunens projektledare Raymond Moubé.
Telefon: 08-578 295 99
E-post: Tadjomdjo.Raymond@tyreso.se

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021