20 december 2023

Enklare för laddaktörer att ansöka om etablering

För att göra det möjligt för fler att köra elbil i Tyresö välkomnar vi företag att ansöka om att etablera publika laddplatser på olika håll i kommunen, nära besöksmål och serviceställen.

Tyresö kommun erbjuder nu privata aktörer att ansöka om att teckna nyttjanderättsavtal för att etablera laddstationer på kommunal mark. Genom en ny form av ansökningsprocess kan aktörerna se tillgängliga platser för etablering i en webbkarta och göra en ansökan. Platserna i kartan är sådana som kommunen utsett som lämpliga, men det är också möjligt för aktörerna att själv ge förslag på platser.

Kommunen arbetar sedan tidigare aktivt med att förbättra laddinfrastrukturen. Under förra året etablerades laddstolpar vid Tyresö strand och fler laddplatser är på gång på kommunal mark intill parkeringen vid Willys. Den nya ansökningsprocessen beslutades av kommunstyrelsen under december 2023 för att ytterligare underlätta utbyggnaden.

– Kommunen vill främja utbyggnad av ett nätverk av publika laddplatser med god geografisk spridning och tillgänglighet. För att nå våra klimatmål behöver vi snabbt ställa om till fossilfria transporter och hållbara resvanor. Det här är ett av många viktiga steg i den riktningen, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg i Tyresö kommun.

Läs mer om ansökningsprocessen för att teckna nyttjanderättsavtal

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 23 januari 2024