Etablera publika laddplatser för elbil

För att göra det möjligt för fler att köra elbil i Tyresö välkomnar vi företag att ansöka om att etablera publika laddplatser på olika håll i kommunen, nära besöksmål och serviceställen. På denna sida hittar du information som riktar sig mot laddaktörer om hur kommunen arbetar med utbyggnad av publik laddinfrastruktur.

För att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur erbjuder Tyresö kommun privata aktörer att ansöka om att teckna nyttjanderättsavtal för att etablera laddstationer på kommunal mark. Det görs där kommunen anser att det är lämpligt för att de ska vara tillgängliga för många, få en bra geografisk spridning, och där de utgör ett komplement till laddplatser som etableras på privat mark.

Fördelning av ansvar

Kommunen upplåter sin mark genom nyttjanderättsavtal. Mallen för nyttjanderättsavtalet är framtagen i samarbete med Södertörnskommunerna, dock kan vissa skillnader från andra kommuners mallar förekomma. Det företag som får avtal om att sätta upp laddplatser står för installation samt drift och underhåll av laddstationerna. Stationerna ska vara tillgängliga och öppna för alla. Företaget ska ta betalt för laddning på ett enkelt och marknadsmässigt sätt som främjar sund konkurrens. Det ska vara möjligt att betala med ett vanligt betalkort utan att ladda ner en app eller skaffa abonnemang hos särskild leverantör. Andrahandsuthyrning är inte tillåtet.

Tyresö kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning.

Lämpliga platser för nya laddare

Det finns flera tänkbara platser för nya laddare i Tyresö. Kartan visar platser kommunen anser är lämpliga för etableringar och den uppdateras löpande. Zooma in för att se tillgängliga, bokade och tilldelade platser i kartan.

Till karta över platser för etablering Länk till annan webbplats.

Laddoperatörer kan ansöka hos kommunen om etablering av publika laddplatser på kommunens kvartersmark. I dagslägen upplåter inte kommunen allmän plats för etablering av laddinfrastruktur. Det går även att ansöka om att etablera publik laddplats utanför detaljplanelagt område.

Laddaktörer är också välkomna att ansöka om att etablera på andra platser som de i sin egen marknadsanalys kommit fram till är lämpliga. Alla ansökningar utvärderas utifrån platsens förutsättningar och givna kriterier innan tilldelning kan ske.

 

Ansökningsprocess

1. Skicka in ansökan

Aktörer som är intresserade av att etablera laddplatser lämnar sin ansökan via länken längre ner på sidan. Läs instruktionerna noga innan du påbörjar ansökan.

Instruktioner för ansökan , 234.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om GDPR – så här behandlar vi dina personuppgifter

2. Kommunen bedömer ansökningar och lämnar tilldelningsbeslut

När en ansökan kommer in utvärderas den utifrån de kriterier som anges i instruktionerna. Tidpunkt när platser bokats visas i kartan och varje plats utvärderas och tilldelas för sig. Om ett företag har gjort en ansökan som resulterat i att en plats blivit bokad i väntan på utvärdering kan företaget göra en ny ansökan för en annan plats efter 14 dagar, för att det inte ska vara möjligt att boka upp alla platser vid ett och samma tillfälle. Om en ansökan godkänns lämnar kommunen tilldelningsbeslut som är giltigt ett år eller fram tills ett nyttjanderättsavtal sluts. Vid tilldelning håller kommunen i ett möte med aktören för att gå igenom detaljer i avtalsmallar och villkor, utformning av laddstationen samt processen framåt. Om en ansökan avslås blir platsen tillgänglig igen i kartan, eller så utvärderas den ansökan som står näst på tur.

3. Företaget skickar ansökan om elanslutning till Vattenfall

Företaget som får tilldelning skickar in ansökan om elanslutning till Vattenfall Eldistribution AB som är elnätsägare i Tyresö.

Information om ny anslutning Länk till annan webbplats. (vattenfalleldistribution.se)

4. Nyttjanderättsavtal skrivs med kommunen

När ansökan om elanslutning skickats in kan nyttjanderättsavtal tecknas. Företaget kontaktar då sbs@tyreso.se varefter handläggare på kommunen skickar samtliga avtal som krävs för underskrift.

Kommunen tar ut en årlig avgift för nyttjanderätten enligt avtal. Avgiften för 2023 är 2150 kr.

Mall för nyttjanderättsavtal , 149.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till nyttjanderättsavtal inklusive exempel , 7.4 MB.

5. Etablering av laddstolparna påbörjas

Enligt nyttjanderättsavtalet ska laddplatserna vara på plats inom 12 månader efter tecknat avtal.

  • Företaget ansöker om schakttilstånd och TA-plan från kommunen
  • Företaget informerar kommunen att laddplatserna är färdigställda senast tre veckor i förväg.
  • Data över hur laddplatserna används rapporteras halvårsvis till hallbarhet@tyreso.se

Se bilaga till nyttjanderättsavtalet för mer information om vad som gäller vid arbeten på kommunens mark.

Kontakt

Om du har frågor eller förslag angående utbyggnad av laddinfrastruktur i Tyresö kommun utanför ansökningsomgångarna så är du välkommen att skicka dem till sbs@tyreso.se. Du kan också anmäla ditt intresse för att få information om kommande ansökningstillfällen.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till kommunikation@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: hallbarhet@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 juni 2024