Gällande detaljplaner

Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av.

En detaljplan anger hur marken får användas

En detaljplan visar och beskriver hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan bestämmer till exempel vad marken får användas till (bostäder, handel, kontor, park och så vidare), storlek och höjd på husen, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

Så här går det till att ta fram en detaljplan

Detaljplanens dokument

Detaljplanen är juridiskt bindande

En detaljplan är en juridiskt bindande handling. Den gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan. Bara kommunen kan upprätta, häva eller anta en detaljplan. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Hitta gällande detaljplaner

Sök efter detaljplan i listan