Gällande detaljplaner

Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av.

Tyresö kommuns webbkarta

En detaljplan visar och beskriver hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan bestämmer till exempel vad marken får användas till (bostäder, handel, kontor, park och så vidare), storlek och höjd på husen, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling. Den gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan. Bara kommunen kan upprätta, häva eller anta en detaljplan. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Sök efter detaljplan i kartan

  1. Gå in i webbkartan
  2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
  3. Välj "Gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
  4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
  5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.
  6. Tänk på att planbeskrivningen och plankartan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster

Sök efter detaljplan i listan