377 - Måsvägen

Området är beläget i Nytorp på Brevikshalvön intill Kalvfjärden och omfattar Måsvägen, delar av Orrnäsvägen och Klockargårdsvägen.

Klicka för större karta

Syftet med planläggningen är att förbereda området för ett åretruntboende. För att göra permanentboende möjligt krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i området och en förbättring av vägstandarden.

Planen vann laga kraft: 3 december 2009   

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan