7 - Tyresö-Näs under Tyresö 1:1, m.fl.

Planområdet omfattar norra Brevikshalvön på Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för området Tyresö-Näs.

Planen vann laga kraft: 30 juni 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan