145 - Näsby 4:317 skoltomt

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller stadsplan för del av Näsby 4:317 m fl.

Syftet med planen är att kunna möjliggöra för fler skollokaler i området.

Planen vann laga kraft: 7 april 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan