298 - Näsby 4:896

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplan för Näsby 4:896.

Syftet med planändringen är att kunna bygga en mindre grupp med parhus på fastigheten Näsby 4:896.

Planen vann laga kraft: 25 november 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan