363 - Fornuddens förskola

Planområdet ligger i Fornudden i Trollbäcken.

Karta över Fornuddens förskola

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra en permanent förskola och ett eget kök för maximalt 70 barn.

Planen vann laga kraft: 31 januari 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan