284 - Näsby 94:1, Södergården

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Näsby 94:1, Södergården.

Planändringen innebär att antalet bostäder minskar jämfört med den tidigare planen. Gränsen mellan enplans- och tvåplanshus flyttas dessutom.

Planen vann laga kraft: 1 november 1996

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan