441 - Tyresö 1:505

Planområdet ligger mellan Backsippevägen och Björnbärsvägen i Tyresö Strand.

Detaljplan för Tyresö 1:505

Syftet med planen är att kunna stycka av fastigheten för ytterligare bostadsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 22 september 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 april 2018

Hitta på sidan