155 - Trollbäckens centrum

Stadsplan för Trollbäckens centrum.

Planen gör möjligt mer lokalyta än tidigare i området.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 1973

 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan