Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

261 - Näsby 94:1, Södergården

Området ligger i Trollbäcken. Detaljplanen gäller för fastigheten Näsby 94:1, Södergården.

Syftet med planen är att möjliggöra för förtätning med en- och tvåvånings markbostäder i området.

Planen vann laga kraft: 8 april 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan