286 - Skälsätraberg

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Skälsätraberg.

Planändringen innebär att fastigheten Näsby: 1084 får delas i tre tomter.

Planen vann laga kraft: 7 januari 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan