121 - Nybodaberg, Granbacken, skolområde Nyboda

Området ligger i Nyboda. Förslag gäller stadsplan för Nybodaberg och Granbacken samt skolområde i Nyboda.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt för skola.

Planen vann laga kraft: 14 december 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan