Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

121 - Nybodaberg, Granbacken, skolområde Nyboda

Området ligger i Nyboda. Förslag gäller stadsplan för Nybodaberg och Granbacken samt skolområde i Nyboda.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt för skola.

Planen vann laga kraft: 14 december 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan