408 - Ändring av planbestämmelser för del av Raksta

Planområdet ligger på Östra Tyresö.

Ändring av planbestämmelser för Del av Raksta - klicka för större karta

Ändringen av planbestämmelserna gör det möjligt att ge en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan