110 - Område väster Bollmora Berg

Planområdet ligger i Bollmora. Förslaget gäller stadsplan för område väster Bollmora Berg (del av Näsby 4:317 m.fl.) i Tyresö socken och kommun.

Planen vann laga kraft: 8 april 1965

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan