Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

122 - Näset Persudde (tennisbana)

Området ligger i Trollbäcken. Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Näset 1:1 (tennisanläggning).

Syftet med planen är att möjliggöra för tennisbanor i området.

Planen vann laga kraft: 13 januari 1967

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan